CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Catedra

Despre catedre


Catedrele și personalul profesoral-didactic
În asigurarea didactico-metodică a disciplinelor rolul important îi revine cabinetului metodic, care este un centru informaţional, de propagare a experienţei avansate şi o şcoală pentru profesorii începători.
Procesul educaţional este asigurat de 42 cadre didactice, 30 dintre care sunt deţinătoare de grade didactice.

  • Grad superior – 2 profesori
  • Gradul unu – 7 profesori
  • Gradul doi – 21 profesori

În instituţie activează 3 catedre dotate cu calculatoare, aparate de proiecţie care se utilizează raţional în procesul de predare-învăţare-evaluare şi care sunt utilizate eficient şi intensiv de colectivul pedagogic.

Specialitățile CEHTA

Absolvenţii Centrului de Excelenţă primesc diplomă de studii profesional tehnice cu calificarea respectivă în specialitate. Elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, la solicitare, susţin examenele de bacalaureat după anul III de studii. Deţinătorii diplomei de studii profesional tehnice îşi pot continua studiile în învăţământul superior la o specialitate din cadrul profilului studiat în instituţie. Deţinătorii diplomei de bacalaureat şi ai diplomei de studii profesional tehnice pot urma studiile superioare în cadrul oricărui profil solicitat.