CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Proiecte


Proiectul ”COOP-NET – Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”

Ministerul Educației și Cercetării implementează în parteneriat cu Biroul de cooperare OeAD din Republica Moldova în numele Ministerului Federal Austriac al Educației, Științei și Cercetării, European Training Foundation și Universitatea Pedagogică din Styria proiectul „COOP-NET – Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”. În cadrul proiectului Agenției Austriece pentru Educație și Internaționalizare (OeAD) „COOP-NET – Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”, a avut loc joi, 21 aprilie 2022, un seminar cu genericul „Rețele și cooperare”. Seminarul la care au luat parte și reprezentanți ai MEC a avut ca obiectiv consolidarea competențelor Centrelor de excelență în dezvoltarea și utilizarea eficientă a rețelelor instituționale.

Proiectul CREATIVO

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul este parte a proiectului CREATIVO. Unul din obiectivele proiectului este implementarea ideilor de activități antreprenoriale și crearea unui mod de învățare cu o mai bună integrare a elementelor practice identice activităților antreprenorială din mediul privat. Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului ”Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundației “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Proiectul ”Femeia din dicționar”

28 de elevi/eleve au participat în perioada lunilor septembrie-decembrie la activitățile proiectului ”Femeia din dicționar”, coordonatoare Tamara Curicheru. Proiectul a abordat problema egalității de gen și limbajul nonsexist. Activități selective: atelier de instruire/formare privind egalitatea de gen și limbajul nonsexist, moderat de Loretta Handrabura și Ludmila Iurcișin; dezbateri în grupele academice ”Sunt necesare, pe lângă formele de masculin și forme de feminin pentru a desemna funcții, profesii, demnități etc.?”; expoziție de postere.
Activitatea a fost realizată în cadrul programului de mini granturi în cadrul proiectului “Moldova împotriva tuturor discriminărilor” realizat de Platforma pentru Egalitate de Gen, prin Gender-Centru în parteneriat cu ERIM/IREX Europe și GENDERDOC-M, cu suportul financiar al Uniunii Europene.


Proiectul OEAD

În perioada aprilie-noiembrie 2021 trei cadre didactice participă la formare în cadrul proiectului OAED I-VET Educație incluzivă în instituțiile de învățământ profesional tehnic, proiect realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Scopul activității: dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice în incluziunea educațională a elevilor cu CES/dizabilități din instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Proiectul ”Livada Moldovei”

În cadrul proiectului Livada Moldovei, CEHTA a beneficiat de o investiție de 60 mii de euro în plantarea a 6,2 ha de plantații pomicole didactice. Au fost plantate 2 ha de cireș și cais de soiuri performante și 4,2 ha de măr de soiuri moderne, căutate pe piața europeană. Anterior, au fost defrișate 49 ha de plantații pomicole neroditoare în vederea valorificării eficiente a terenurilor agricole.


Proiectul ”Grădina școlară”

Proiectul ”Grădina școlară” se implementează cu suportul Uniunii Europene, prin programul EU4Youth, și cofinanțat de Crucea Verde Internațională în perioada 2018-2022. Parteneri ai proiectului sunt Centrul Național de Mediu din Moldova, Crucea Verde Belarus, Crucea Verde Ucraina, Fundația John Paul II Italia. Scopul proiectului este favorizarea angajabilității și participarea activă a tinerilor rezidenți în zonele rurale defavorizate (inclusiv cea de la Cernobâl) în societate și economie, prin dezvoltarea competențelor moderne de muncă, sprijinindu-i să devină lideri/antreprenori și să promoveze noi oportunități profesionale în rândul acestora.


Proiectul instituțional ”Oameni și locuri”

Proiectul ”Oameni și locuri” are ca scop ghidarea în carieră a elevilor instituției prin poveștile de succes a absolvenților CEHTA. Prima invitată a fost Violina Varta, absolventă a specialității Contabilitate, anul 2007, în prezent director-adjunct a Agenției de Protecție a Consumatorului și Supravegherea Pieții. Doamna Varta a îndemnat elevii prezenți să valorifice propriul potențial, cheia succesului fiind munca. Mulțumim invitatei pentru prestație și colaborare!