CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Proiecte

Proiectul ”Edu – Tech – Agro – Nord – Educația Tehnologică Agricolă pentru Nord”

Proiectul „Edu – Tech – Agro – Nord – Educația Tehnologică Agricolă pentru Nord” este finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova) prin intermediul Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova (PCRR) și este implementat de către ACETI, în colaborare cu partenerii de dezvoltare. Proiectul va promova instrumentele tehnice inovative pentru o agricultura modernă.

Proiectul ”COOP-NET – Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”

Formarea profesională în scopul sporirii oportunităților tinerilor pe piața forței de muncă constituie o prioritate pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Cu sprijin internațional, inclusiv din partea OeAD, în ultimii ani a fost creat cadrul legal, care a inițiat procese de reformă în sectorul învățământului profesional tehnic. O măsură cheie în cadrul reformei sectorului de formare profesională a fost crearea Centrelor de excelență în 2015. Unsprezece astfel de Centre (foste colegii și școli profesionale) își asumă acum un rol de lider în domeniul de specializare. Printre altele, acestea exercită funcția de coordonare și ghidare a activității școlilor profesionale și a colegiilor arondate, oferindu-le sprijin metodologic și formare profesională continuă pentru resursele umane. O altă funcție este cea de cooperare cu mediul de afaceri, de planificare și ghidare strategică a activității antreprenoriale ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic în domeniul lor de specializare.

Implementarea acestui portofoliu vast reprezintă o provocare majoră pentru Centrele de excelență. Proiectul „COOP-NET – Rețelele de cooperare ale Centrelor de Excelență din Republica Moldova” își propune ca scop în colaborare cu Universitatea Pedagogică din Stiria să consolideze rolul de lider al Centrelor de excelență și oferirea suportului în implementarea atribuțiilor ce reies din acest rol, prin dezvoltarea unei rețele eficiente de cooperare între Centrele de excelență și instituțiile de învățământ profesional tehnic arondate. În cele din urmă, o rețea activă și eficientă de cooperare va consolida în ansamblu sistemul de învățământ profesional tehnic din Republicii Moldova.


Proiectul CREATIVO

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul este parte a proiectului CREATIVO. Unul din obiectivele proiectului este implementarea ideilor de activități antreprenoriale și crearea unui mod de învățare cu o mai bună integrare a elementelor practice identice activităților antreprenorială din mediul privat. Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului ”Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante” (CREATIVO), implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), cu suportul financiar al Fundației “Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Proiectul OEAD

În perioada aprilie-noiembrie 2021 trei cadre didactice au participat la formare în cadrul proiectului OAED I-VET Educație incluzivă în instituțiile de învățământ profesional tehnic, proiect realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Scopul activității: dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice în incluziunea educațională a elevilor cu CES/dizabilități din instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Proiectul SHIFT EDU ”Competențe Digitale Pentru Angajare În Economia Modernă”

Shift Edu – Competențe Digitale pentru angajarea în economia modernă, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Obiectiv 1: Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor manageriale.
Obiectiv 2: Cadrele didactice şi maiştrii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic posedă competenţe digitale mai bune.
Obiectiv 3: Crearea conţinuturilor digitale pentru meseriile şi specialităţile din învăţământul profesional tehnic și utilizarea resurselor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.
Obiectiv 4: Dotarea și modernizarea spaţiile de studiu cu utilizarea TIC, luând în calcul învăţarea centrată pe elev.


Proiectul ”Livada Moldovei”

În cadrul proiectului Livada Moldovei, CEHTA a beneficiat de o investiție de 60 mii de euro în plantarea a 6,2 ha de plantații pomicole didactice. Au fost plantate 2 ha de cireș și cais de soiuri performante și 4,2 ha de măr de soiuri moderne, căutate pe piața europeană. Anterior, au fost defrișate 49 ha de plantații pomicole neroditoare în vederea valorificării eficiente a terenurilor agricole.


Proiectul ”Grădina școlară”

Proiectul ”Grădina școlară” se implementează cu suportul Uniunii Europene, prin programul EU4Youth, și cofinanțat de Crucea Verde Internațională în perioada 2018-2022. Parteneri ai proiectului sunt Centrul Național de Mediu din Moldova, Crucea Verde Belarus, Crucea Verde Ucraina, Fundația John Paul II Italia. Scopul proiectului este favorizarea angajabilității și participarea activă a tinerilor rezidenți în zonele rurale defavorizate (inclusiv cea de la Cernobâl) în societate și economie, prin dezvoltarea competențelor moderne de muncă, sprijinindu-i să devină lideri/antreprenori și să promoveze noi oportunități profesionale în rândul acestora.


Proiectul instituțional ”Oameni și locuri”

Proiectul ”Oameni și locuri” are ca scop ghidarea în carieră a elevilor instituției prin poveștile de succes a absolvenților CEHTA. Prima invitată a fost Violina Varta, absolventă a specialității Contabilitate, anul 2007, în prezent director-adjunct a Agenției de Protecție a Consumatorului și Supravegherea Pieții. Doamna Varta a îndemnat elevii prezenți să valorifice propriul potențial, cheia succesului fiind munca. Mulțumim invitatei pentru prestație și colaborare!