CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon
CEHTA CEHTA CEHTA

Despre noi

CEHTA are un patrimoniu extins, care include unități de învățământ, laboratoare, unități de producție, diverse ateliere și depozite.

De-a lungul anilor de activitate:

20

de cabinete

1 ha

de viță de vie

3

cămine


Patrimoniul și baza tehnică-materială a Centrului de Excelenţă din Țaul

Patrimoniul Centrului de Excelenţă din Țaul a fost creat, menținut și este dezvoltat în continuare, angajații instituției manifestând atitudine grijulie față de bunurile acestuia. Astfel, instituţia are la balansa sa:

 • blocul de studii cu 20 cabinete și 13 laboratoare (suprafața de 4678 m2 ) are cazangerie pe gaz natural;
 • biblioteca cu un fond de 91523 cărți, numărul de titluri – 13070;
 • sală de lectură cu 100 locuri, dotată cu 7 calculatoare, conectate la Internet;
 • sală de festivități pentru 240 locuri cu suprafața de 288 m2;
 • sală de formare continuă;
 • sală modernă de învățare ”Erudit Studio”;
 • sală de sport (suprafața de 288 m2 ) asigurată cu inventar sportiv și un stadion de 600 m2;
 • cantină de 605 m2 cu 120 locuri , care este utilizată parțial și bufet de 40 locuri;
 • 3 cămine cu suprafața 750 m2: într-un cămin renovat și dotat, încălzit cu cazan pe biomasă locuiesc 300 elevi (planificat pentru 477 locuri); alte două cămine a câte 220 locuri sunt conservate;
 • punct medical de 60 m2 pentru 10 locuri;
 • stațiune didactică-experimentală cu suprafața de 406,5 ha, dintre care 269,1 ha de pământ arabil, 76 ha de livezi de măr (din care 38,5 ha sunt casate), 1 ha de viță de vie;
 • loturi demonstrative pentru culturi pomicole (suprafața de 0,60 ha cu 12 specii a cîte 4-5 soiuri fiecare) şi legumicole (de 0,10 ha);
 • cameră frigorifică dotată în 2014 (capacitatea de 100 t);
 • depozit (capacitatea de 1000 t);
 • două solarii și o seră bloc;
 • echipamente, utilaje și mecanisme, brigada de tractoare şi maşini agricole.

Staţiunea didactico-experimentală

Stațiunea didactico-experimentală este o subdiviziune a instituției și constituie baza principală pentru practica de instruire, tehnologică şi, parțial, cea de diplomă a elevilor, mai cu seamă pentru specialitățile agricole. Pe terenurile stațiunii sunt desfășurate lucrări experimentale care sunt destul de bine organizate. Pe pământul arabil sunt amplasate două asolamente de câmp şi asolament legumicol, unde, conform tehnologiilor avansate, se cultivă majoritatea culturilor de câmp și unele culturi legumicole. Stațiunea este asigurată cu utilajul agricol necesar atât activității de producție, cât și procesului educațional. Pentru realizarea practicii de instruire la disciplinele de specialitate sunt create pepiniere, seră pentru creșterea răsadului şi legumelor. Profesorii de specialitate conlucrează eficient cu personalul Stațiunii didactico-experimentale. În fiecare an se analizează situația agronomică şi economică a stațiunii la ședințele Consiliului profesoral, Consiliului de administrație, la conferințele de totalizare a practicilor tehnologică și de diplomă.