CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon
CEHTA CEHTA CEHTA

Despre noi

CEHTA are un patrimoniu extins, care include unități de învățământ, laboratoare, unități de producție, diverse ateliere și depozite.

De-a lungul anilor de activitate:

24

de cabinete/laboratoare

5 ha

de sâmburoase

1

cămin


Patrimoniul și baza tehnică-materială a Centrului de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

 Patrimoniul Centrului de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul a fost creat, menținut și este dezvoltat în continuare, angajații instituției manifestând atitudine grijulie față de bunurile acestuia. Astfel, instituţia are la balansa sa:

 • bloc de studii;
 • bibliotecă și sală de lectură;
 • sală de festivități;
 • sală de formare continuă;
 • sală modernă de învățare ”Erudit Studio”;
 • sală de sport și stadion;
 • un cămin funcțional;
 • punct medical;
 • foișor;
 • stațiune didactică-experimentală cu suprafața de 256 ha;
 • loturi demonstrative pentru culturi pomicole şi legumicole;
 • cameră frigorifică;
 • depozit;
 • două solarii și o seră bloc;
 • punct de comercializare;
 • echipamente, utilaje și mecanisme, brigada de tractoare şi maşini agricole.


Staţiunea didactico-experimentală

 Stațiunea didactico-experimentală este o subdiviziune a instituției și constituie baza principală pentru practica de instruire, tehnologică şi, parțial, cea de diplomă a elevilor, mai cu seamă pentru specialitățile agricole. Pe terenurile stațiunii sunt desfășurate lucrări experimentale care sunt destul de bine organizate. Pe pământul arabil sunt amplasate două asolamente de câmp şi asolament legumicol, unde, conform tehnologiilor avansate, se cultivă majoritatea culturilor de câmp și unele culturi legumicole. Stațiunea este asigurată cu utilajul agricol necesar atât activității de producție, cât și procesului educațional. Pentru realizarea practicii de instruire la disciplinele de specialitate sunt create pepiniere, seră pentru creșterea răsadului şi legumelor. Profesorii de specialitate conlucrează eficient cu personalul Stațiunii didactico-experimentale. În fiecare an se analizează situația agronomică şi economică a stațiunii la ședințele Consiliului profesoral, Consiliului de administrație, la conferințele de totalizare a practicilor tehnologică și de diplomă.