CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon
CEHTA CEHTA CEHTA

Siguranța produselor agroalimentare

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Cu frecvență

Despre specialitate

Specialitatea 72110 ”Siguranța produselor agroalimentare” pregătește specialiști în vederea controlului şi supravegherii respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind siguranţa alimentelor la toate etapele de producţie ale lanţului alimentar, de către producătorii primari, procesatori, importatori, exportatori, distribuitori, transportatori, comercianţi, furnizori, precum şi de întreprinderile de ambalare și depozitele de produse alimentare de origine vegetală și animal.

Competenţele  unui  tehnician  în siguranţa produselor agroalimentare sunt: protecţia plantelor şi carantina fitosanitară; siguranţa biologică, chimică şi fizică a produselor alimentare de origine vegetală; prelevarea probelor, efectuarea analizelor şi testelor specifice; supravegherea şi controlul reziduurilor de pesticide, fertilizanţilor, etc.

Absolventul acestei specialități va putea fi angajat ca tehnician în asigurarea calității și laborant la diverse întreprinderi din industria alimentară și prelucrătoare, dar și în structurile ANSA (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor).


Planul de învățământ


Programa pentru examenul de calificare

Angajare

  • Laborant la diverse întreprinderi/laboratoare
  • Tehnician asigurarea calității
  • Administrator al propriei afaceri