CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Burse


Bursele de studii

Nr. Categoriile de burse Cuantumul bursei lunare
1. I
2. II
3. III


 

Note:

  • Alocațiile pentru bursele de categoria I nu vor depăşi 10 la sută, iar pentru bursele de categoria a II-a şi a III-a – 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop.
  • În instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Pentru elevii anului I de învăţămînt, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în mărimea prevăzută în prezenta hotărîre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
  • Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri, cu excepţia bursierilor străini.
  • În perioada vacanţei de vară elevii nu beneficiază de bursă.


 

Hotărârile de Guvern privind bursele:

1. Hotararea de Guvern Nr. 1009 din 01.09.2006; Regulament-cadru cu privire la modul si conditiile de acordare a burselor

2. DECRET Nr. 1641 din 17.01.2004 privind instituirea bursei Presedintelui Republicii Moldova. Regulament privind acordarea bursei Presedintelui Republicii Moldova