CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon
CEHTA

Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul: ADMITERE 2022

Detalii
CEHTA

Evenimentele CEHTA

Detalii
/

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul este cunoscut la nivel de republică și dincolo de hotarele ei ca o instituție cu tradiție, reprezentativă pentru învățământul din zonă și țară, este, ceea ce se cheamă în termeni de specialitate, un „brand”. Tradiția este clădită pe munca a zeci de generații de elevi, care, îndrumați de profesori, au acceptat amprenta asupra personalității lor. Tradiția nu înseamnă pentru instituția noastră încremenire în mentalități și metode de lucru învechite, ci în cultivarea perpetuă a valorilor consacrate, cum sunt: rigoarea științifică, disciplina, seriozitatea, cultura lucrului făcut bine, exigența. Calitatea activității școlare este validată de rezultatele obținute de-a lungul anilor, prin performanțele elevilor la bacalaureat, absolvire, olimpiade zonale și republicane, admitere în instituții superioare, competență la locul de muncă. Ne propunem să le asigurăm tinerilor o educație de calitate, o dezvoltare intelectuală, socială și profesională adecvată, în vederea adaptării sociale și economice a adolescenților de azi, viitori cetățeni activi, conștienți de propria valoare și competitivi pe piața forței de muncă locală și europeană. În conformitate cu ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 871 din 14.07.2023 a devenit Centru de validare a educației nonformale și informale.

Detalii
CEHTA

Specialitățile CEHTA

Absolvenţii Centrului de Excelenţă primesc diplomă de studii profesional tehnice cu calificarea respectivă în specialitate. Elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, la solicitare, susţin examenele de bacalaureat după anul III de studii. Deţinătorii diplomei de studii profesional tehnice îşi pot continua studiile în învăţământul superior la o specialitate din cadrul profilului studiat în instituţie. Deţinătorii diplomei de bacalaureat şi ai diplomei de studii profesional tehnice pot urma studiile superioare în cadrul oricărui profil solicitat.

Alte instituții