CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Chestionare absolvenți


1. Chestionar privind plasarea în câmpul muncii a absolventului

2. Chestionar cu privire la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor programului de formare profesională