CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Comisia de admitere

Componenţa Comisiei de admitere, 2023

Funcţia

Numele, prenumele

Telefon de contact

E-mail

Preşedinte

Serdeşniuc Aurel

069534847

aurelserdesniuc@gmail.com

Secretar responsabil

Iurcișin Ludmila

069828233

iurcisinl@gmail.com

Secretar tehnic

Ceban Stela

068316122

stellaceban74@gmail.com

Membri

Guțuleac Violeta

068903010

violeta.gutuleac81@gmail.com

Curicheru Tamara

069746763

tamaracuricheru@gmail.com

Buzu Gheorghe

069440298

gheorghe.buzu.64@gmail.com