CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Instruirea practică
Berjan Andrei
ȘEF INSTRUIRE PRACTICĂ
profesor de discipline agricole
andreiberjan@cehta.md
 


Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică.

“Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională”


Singurul sistem viabil de educaţie este cel dual, în care teoria se combină armonios, profund şi firesc cu practica. Teoria şi practica se intercondiţionează, poţi să practici dacă ai învăţat şi practicând ai şansa să înveţi.


Planul-grafic al instruirii practice în CEHTA din Țaul pentru anul de studii 2023-2024

Raport anual privind realizarea stagiilor de practică în CEHTA din Țaul pe anul de studii 2022-2023