CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon
CEHTA CEHTA CEHTA

Tehnologia produselor de origine vegetală

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Cu frecvență

Despre specialitate

Specialitatea 72150 ”Tehnologia produselor de origine vegetală” are ca scop pregătirea specialiştilor competenţi, care să asigure executarea  și dirijarea diferitor activități la întreprinderile de păstrare și prelucrare a producției agrohorticole: recepționarea materiei prime, analiza și controlul indicilor și  parametrilor procesului tehnologic, dirijarea proceselor de producere, evaluarea calității produsului finit.

Absolvenții acestei specialități pot activa la întreprinderile de procesare a produselor agricole, ocupând funcţiile de tehnician-tehnolog, şef de secţie, maistru, conducător al subdiviziunii de producţie şi alte funcţii corespunzătoare, dar și la depozitele de păstrare a fructelor și legumelor. La fel aceștia se pot angaja în câmpul muncii în funcția de tehnician în industria alimentară, controlor  produse alimentare,  laborant la determinarea calității produselor agricole,  laborant la analiza chimică, muncitor calificat etc.


Planul de învățământ


Programa pentru examenul de calificare

Angajare

  • Tehnician-tehnolog la diverse secții de prelucrare a fructelor și legumelor
  • Laborant
  • Maistru la depozitele de păstrare a producției fitotehnice, fructelor și legumelor
  • Angajat la fabrică de zahăr, combinat de producere a uleiului, moară
  • Administrator al propriei afaceri