CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Misiune

Misiunea CEHTA

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul – parte componentă a sistemului național de învățământ profesional tehnic – oferă comunităţii pregătire generală şi profesională de calitate în domeniul agricol și sectoare conexe; instituție adaptată dinamicii pieţei muncii.

Dezvoltarea abilităților practice și utilizarea tehnologiilor moderne sunt prioritatea noastră.

Viziunea CEHTA

Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul se va remarca prin:

  • Diversificarea serviciilor educaţionale corespunzător cerințelor pieței muncii: cursuri de formare profesională continuă a formabililor; certificarea competențelor profesionale în domeniul agricol și sectoare conexe; incluziune școlară, egalitate de gen;
  • Asigurare didactică, curriculară și metodică a programelor de formare profesională tehnică de nivelurile III, IV şi V ISCED din domeniul agricol și sectoare conexe;
  • Parteneriate cu instituții și entități economice și publice: rețea de comunicare și schimb eficient de experiență la nivel de cadre didactice / formabili (elevi, ucenici) în vederea asigurării mobilității academice; promovarea practicilor educaționale; atragerea și implementarea proiectelor naționale și internaționale; integrarea profesională pe piața muncii a absolvenților;
  • Dezvoltarea activităților generatoare de venit.