CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon
CEHTA CEHTA CEHTA

Istoric

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, fondat în 1963 este o instituție de învăţământ profesional tehnic postsecundar, cu programe combinate, din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. Pe parcursul a 57 ani de activitate instituția a pregătit specialiști pentru domeniul agriculturii, industriei alimentare și a altor ramuri ale economiei naționale.

Așezarea geografică a Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul este una deosebită, fiind geografic așezat în una din cele mai pitorești localități ale zonei de nord a republicii, localitate cu încărcătură istorică și arhitecturală. Unele construcții din zonă sunt declarate monumente istorice, bunuri de patrimoniu arhitectural, cum ar fi Conacul cu parcul dendrologic al lui Andrei Iacob Pommer, construit la începutul secolului XX.

 Date din cronologia Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul:

  • 1896 este atestată școala agricolă din Cucuruzeni din raionul Orhei. Instituţia pregătea cadre iniţiate în domeniul agricol, acordându-se prioritate culturilor de câmp.
  • 1963, în baza sovhozului local și a experienței pedagogice a cadrelor didactice transferate din Cucuruzeni, Orhei, a fost creat Sovhozul-Tehnicum de agronomie „V.I. Lenin” din Țaul.
  • În perioada 1977-1993 din numărul de 9312 persoane formate în instituție, 242 de specialiști în agricultură au fost pregătiți pentru 20 de țări din Africa, America Latină și Asia.
  • În 1991 a fost reorganizat în Colegiul Agricol din Țaul, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.321 din 28 iunie 1991 „Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ mediu de specialitate”.
  • În 1999 Colegiul a fost afiliat la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1217 din 21.12.1998 și a ordinului Ministerului Agriculturii nr.19 din 01.02.1999.
  • În 2004 a fost reorganizat în instituție de învățământ mediu de specialitate, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23.12.2003 și a ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 52 din 16 martie 2004.
  • În 2013 Instituţia a marcat 50 ani de activitate, fiind numită de mai multe persoane importante „Sorbona din Zona de Nord.”
  • În 2016 Colegiul Agricol din Țaul este reorganizat în Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, conform Hotărârii de Guvern nr. 781 din 22 iunie 2016 ”Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ profesional tehnic”;
  • Din 2023 Centru de validare a educației nonformale și informale.