CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Manuale specialitate

Curriculumuri

1. Standarde de calitate în domeniul agroalimentar
 
2. Agricultură ecologică
 

Surse/Resurse bibliografice la disciplinele de specialitate

1. Suport de curs pentru curriculumul Agricultură ecologică (recomandat cadrelor didactice și elevilor)
 
2. Ghid practic pentru curriculumul Agricultură ecologică (recomandat cadrelor didactice și elevilor)
 
3. Ghid privind principiile și analiza riscurilor punctele critice de control (HACCP)
 
4. Alimentația publică și comerțul cu produse alimentare
 
5. Agricultura ecologică. Principii de bază și bune practici
 
6. Органическое сельское хозяйство. Основные принципы и передовой опыт
 
7. Fișe de lucru. Suport didactic pentru specialitatea ”Legumicultură și pomicultură” pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară
 
8. Ghid de buzunar: semințe pentru agricultura ecologică din republica Moldova
 
9. Uscarea prunelor și merelor. Ghid pentru producătorii mici și artizanali
 
10. Ghid: Condiționarea fructelor
 
11. Îndrumar pentru fermieri: agroecologia, șanse și perspective pentru comunitățile rurale
 
12. Ghid: Ambalaje folosite în valorificarea produselor horticole
 
13. Ghid: Recoltarea, păstrarea merelor și strugurilor
 
14. Ghid: igiena depozitelor și ambalajelor pentru produsele horticole
 
15. Ghid: Determinarea calității fructelor și legumelor
 
16. Ghid: Tratarea strugurilor cu dioxid de sulf
 
17. Ghid: Condiționarea legumelor
 
18. Ghid: Recoltarea fructelor și legumelor
 

Resurse educaționale deschise

  1. Site web la unitatea de curs PRODUCEREA RĂSADULUI ÎN TEREN PROTEJAT

  2. Carte digitală la unitatea de curs ”Sisteme informaționale automatizate”, tema ”Introducere în registrul de stat al animalelor”

  3. Proiect didactic la tema ”Procesul tehnologic de condiționare și ambalare a legumelor”, unitatea de curs ”Păstrarea legumelor”