CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Succesele elevilor

Rezultatele Olimpiadei zonale (Nord), anul de studii 2021-2022