CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

CEIAC
Guțuleac Violeta
ȘEF DE SECȚIE ”ASIGURAREA CALITĂȚII”
profesor de discipline economice
violetagutuleac@cehta.md
 


1. Regulament intern de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității în CEHTA din Țaul

2. Strategia de elaborare și implementare a conceptului de calitate educațională în cadrul I.P. CEHTA din Țaul pentru anii 2020-2025

3. Plan anual de activitate al secției asigurarea calității