CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Regulament admitere

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2022

Dosarele la programele de formare profesională tehnică postsecundară se depun în perioada 18 iulie – 05 AUGUST 2022, rezultatele concursului vor fi anunțate până la 08 august 2022.

 

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

  Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.
Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
– ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
– ai claselor a 10-a de liceu.

 

Actele necesare

  • Actul de studii în original;
  • Buletin de identitate sau certificatul de naștere;
  • Buletin de identitate a unui părinte sau tutore;
  • 6 fotografii color 3×4;
  • Forma medicală (nu este obligatorie);
  • Certificat despre componența familiei.

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii

Admiterea în CEHTA se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, emis de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este conform Planului de admitere aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.