CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Programe de formare (specialități)


Absolvenţii Centrului de Excelenţă primesc diplomă de studii profesional tehnice. Elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, la solicitare, susţin examenele de bacalaureat după anul III de studii. Deţinătorii diplomei de studii profesional tehnice îşi pot continua studiile în învăţământul superior la o specialitate din cadrul profilului studiat în instituţie. Deţinătorii diplomei de bacalaureat şi ai diplomei de studii profesional tehnice pot urma studiile superioare în cadrul oricărui profil solicitat.

CONTABILITATE

Specialitatea 41110 ”Contabilitate” are ca scop pregătirea specialiştilor competenţi în domeniul activităţii contabile, controlul de gestiune, audit. La nivel de entitate specialistul din acest domeniu trebuie să asigure contabilitatea activităţilor ce ţin de aprovizionare cu resurse, producere, vânzare, prestarea serviciilor, salarizarea personalului, întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare, … Citeşte mai multe

LEGUMICULTURĂ ȘI POMICULTURĂ

Specialitatea 81210 ”Legumicultură și pomicultură” asigură pregătirea specialiștilor în domeniul legumiculturii, pomiculturii, viticulturii, creșterii pomușoarelor, domenii ce se extind în țara noastră, având ieșire la export. Specialistul în Legumicultură și pomicultură poate activa în calitate de brigadier, … Citeşte mai multe

SIGURANȚA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Specialitatea 72110 ”Siguranța produselor agroalimentare” pregătește specialiști în vederea controlului şi supravegherii respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind siguranţa alimentelor la toate etapele de producţie ale lanţului alimentar, de către producătorii primari, procesatori, importatori, exportatori, distribuitori, … Citeşte mai multe

TEHNOLOGIA PRODUSELOR DE ORIGINE VEGETALĂ

Specialitatea 72150 ”Tehnologia produselor de origine vegetală” are ca scop pregătirea specialiştilor competenţi, care să asigure executarea și dirijarea diferitor activități la întreprinderile de păstrare și prelucrare a producției agrohorticole: recepționarea materiei prime, analiza și controlul indicilor și parametrilor procesului tehnologic, … Citeşte mai multe