CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Transparență decizională


Informație privind veniturile/cheltuielile instituției la 31 decembrie 2021