CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Rapoarte

RAPORT privind rezultatele examenului de calificare/susținerea lucrărilor de diplomă, anul de studii 2021-2022

RAPORT privind rezultatele examenului de calificare/susținerea lucrărilor de diplomă, anul de studii 2020-2021

RAPORT privind activitatea catedrei ”Discipline de cultură generală”, anul de studii 2020-2021