CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon
CEHTA CEHTA CEHTA

Agronomie

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Cu frecvență

Despre specialitate

Specialitatea 81110 ”Agronomie” asigură obţinerea unor cunoştinţe profunde la tehnologiile de cultivare a culturilor de câmp, pomilor şi arbuştilor fructiferi (cu obţinerea producţiei ecologic pure),  mecanizarea agriculturii, economia comercială şi agrară, managementul şi marketingul agrar, modalităţile de organizare a gospodăriei fermiere (ţărăneşti).

Absolvenților  li se acordă calificarea de Agronom şi pot activa în calitate de agronom, tehnolog, conducător al subdiviziunilor structurale în asociaţii, societăţi pe acţiuni, gospodării agricole şi ţărăneşti, întreprinderi agricole de stat şi private, precum şi ca conducător al întreprinderilor sus-numite, precum și ca un bun consultant în orice magazin agricol sau întreprindere care comercializează echipamente, instrumente, material săditor, semințe și alte produse agricole.

Angajare

  • Agronom
  • Tehnolog
  • Conducător al întreprinderilor cu profil agricol
  • Consultant în magazin agricol, etc