CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Regulament admitere

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2020

Dosarele la programele de formare profesională tehnică postsecundară se depun în periada 13 iulie – 01 august 2020, rezultatele concursului vor fi anunțate până la 04 august 2020.

 

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

  Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.
Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
– ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
– ai claselor a 10-a de liceu.

 

Actele necesare

  • Actul de studii în original;
  • Buletin de identitate sau certificatul de naștere (original și 2 copii);
  • Buletin de identitate a unui părinte sau tutore (original și o copie);
  • 6 fotografii color 3×4;
  • Livretul militar sau adeverința de recrut (original și o copie);
  • Certificat despre componența familiei.

 

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii

Admiterea în CEHTA se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, emis de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este conform Planului de admitere aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.