CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

19.02.2021
CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

CEHTA

Inaugurarea Secția de Formare Continuă din Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

Astăzi, 19 februarie, cu suportul Uniunii Europene, la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Dondușeni, a fost inaugurată Secția de Formare Continuă. Noua sală de instruire permite implementarea unor abordări educaționale moderne și inovatoare extinse, oferind oportunități de formare și programe de recalificare pentru toți doritorii, angajați sau proprietari ai unor ferme și întreprinderi agroalimentare.
Odată cu lansarea acestei săli de curs multifuncționale, formabilii vor avea ocazia să-și îmbunătățească competențele profesionale necesare sectorului agroalimentar, dar și unor domenii de activitate conexe. Pentru început, CEHTA va oferi două programe de instruire noi: ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” și ”Creșterea legumelor în teren protejat”. Acest lucru va contribui la sporirea calității pregătirii profesionale și la formarea unor specialiști competitivi pentru sector.
Sala, renovată și dotată cu echipament performant cu sprijinul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)”, Partea I, întrunește toate condițiile pentru asigurarea unui climat educațional favorabil și desfășurarea unui proces de predare-învățare interactiv.
Prezent la festivitatea de inaugurare, domnul Mihail Machidon, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, s-a referit la importanța educației agricole pentru economia Republicii Moldova, reiterând că este crucial să existe o cooperare solidă între instituțiile de învățământ, cele de cercetare și sectorul de afaceri în vederea modernizării agriculturii naționale, pentru a deveni competitivă la nivel internațional, iar generația tânără trebuie atrasă către acest sector.
”Investițiile în dezvoltarea zonelor rurale reprezintă o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană în Republica Moldova, în special prin oferirea de oportunități de formare tinerilorși de creștere economică”, a menționat domnul Gintautas Baranauskas, șef adjunct al Departamentului Operațiuni în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
Domnul Gunther Zimmer, șeful Biroului de Coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), a subliniat că reforma instituțională inițiată de proiectul ”DevRAM”, Partea I prin revizuirea documentelor standard și a metodelor de lucru, prin reconceptualizarea procesului educațional și chiar a sălilor de clasă poate servi drept exemplu pentru reforma învățământului profesional tehnic.”Mai mult, proiectul a creat sinergii și parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, comunitatea de afaceri și donatorii internaționali.”
În cadrul evenimentului au fost nominalizați și premiați cei trei elevi ”Ambasadori soia”, câștigători ai unui concurs desfășurat în cadrul proiectului ”DevRAM”, Partea I în toamna anului 2020, aceștia fiind încurajați să-și promoveze ideile de cultivare și producere a soiei.