CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Comisia de admitere

Componenţa Comisiei de admitere, 2020

Funcţia

Numele, prenumele

Telefon de contact

E-mail

Preşedinte

Serdeşniuc Aurel

069534847

serdesniucaurel@gmail.com

Secretar responsabil

Vacarciuc Cornelia

068953127

cor24@mail.ru

Membri

Iurcişin Ludmila

069828233

iurcisinludmila@gmail.com

Curicheru Tamara

069746763

tamaracuricheru@gmail.com