CEHTA Centrul de Excelenţă în Horticultură
şi Tehnologii Agricole din Țaul
+373 251 61 431 Telefon

Misiune

Misiunea CEHTA

CEHTA din Țaul formează specialişti competenți în domeniul agriculturii, oferă posibilități de instruire absolvenților gimnaziilor și de creștere profesională pentru producătorii agricoli.

Dezvoltarea abilităților practice și utilizarea tehnologiilor moderne sunt prioritatea noastră.

Viziunea CEHTA

  • Oferim o bună pregătire practică, ce corespunde cerințelor actuale a pieței forței de muncă;
  • Creăm o atmosferă deschisă învățării eficiente, colaborării cu partenerii din economie și mediul academic;
  • Dispunem de cadre didactice și personal calificat în doemniu;
  • Ghidăm elevii să își descopere potențialul pentru a se realiza în viață, fie prin propria afacere sau în calitate de angajat, urmând traseul lor profesional;
  • Dezvoltăm strategii de promovare a imaginii instituției și a specialităților prin legăturile permanente cu foștii absolvenți, agenții economici, mediul economic și social;
  • Oferim condiții bune de trai și activitate, organizăm interesant timpul liber, inclusiv pentru formarea ca bun specialist  (experimente în teren, concursuri tematice, cercuri de activitate artistică și pe discipline, precum și sportive, etc);
  • Dezvoltăm Stațiunea didactic-experimentală, dotând-o cu tehnică modernă necesară pentru dezvoltarea abilităților practice și aplicarea tehnologiilor moderne;
  • Oferim servicii de consultanță producătorilor agricoli din Zona de Nord;
  • Devenim Centru de Excelență în domeniul agriculturii ca instituție de învățământ profesional tehnică cu programe combinate.